Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЦЕНИ ПРОЛЕТ - ЛЯТО 2023Г.
   ЦЕНОВА ЛИСТА
Продукти и цени склад София

Забележка:
Всички обявени цени са валидни:

  • към 01.04.2023г
  • При доставка до адрес – цената на услугата се заплаща отделно. Виж цени услуги.
  • Цените подлежат на корекция, при промяна на пазарната среда.

ПЕЛЕТИ СМЕСЕНИ КЛАС А1 произход- България
Описание: Произведени от иглолистна 50% и широколистна 50% дървесина, без използване на свързващи вещества.
Висококалорични - 4700- 5200 ккал.
Остатъчна пепел - < 1%
Съдържание на сяра - 0.04%
Влажност - 3-6%
Размер: диам.6 мм., дължина 0,5- 2,5 см.
Опаковка : чували 15 кг.

Количество закупена стока
Цена
в лв./тон

Цена опаковка
15 кг. в лв.
До 500 кг.
От 1000 до 3000 кг. 700.00 лв./тон
над 3000 кг. ---.-- лв./тон

ПЕЛЕТИ ИГЛОЛИСТНИ - КЛАС A Якоруда
Описание: Произведени от иглолистна дървесина,
без използване на свързващи вещества.
Висококалорични - 4700- 5000 ккал.
Остатъчна пепел - ≤1%
Съдържание на сяра - 0.04%
Влажност - 3-6%
Размер: диам.6 мм., дължина 0,5- 2,5 см.
Опаковка : чували 15 кг.

Количество закупена стока
Цена
в лв./тон

Цена опаковка
15 кг. в лв.
До 500 кг. 9.00 лв.
От 500 до 1500 кг. 580 лв./тон
От 1500 до 4000 кг. 580 лв./тон
над 4000 кг. 0

ПЕЛЕТИ ШИРОКОЛИСТНА СУРОВИНА клас А(дъб-100%)
Описание: Произведени от твърда дървесина,дъб
без използване на свързващи вещества.
Висококалорични - 4700- 5200 ккал.
Остатъчна пепел - ≤1%
Съдържание на сяра - 0.04%
Влажност - 3-6%
Размер: диам.6 мм., дължина 0,5- 2,5 см.
Опаковка : чували 15 кг.

Количество закупена стока
Цена
в лв./тон

Цена опаковка
15 кг. в лв.
До 500 кг. 10.00 лв.
От 1000 до 3000 кг. 640 лв./тон
над 3000 кг. 640 лв./тон

ПЕЛЕТИ ИГЛОЛИСТНИ клас А1 от района на Смолян
Описание: Произведени от иглолистна дървесина,
без използване на свързващи вещества.
Висококалорични - 4700- 5200 ккал.
Остатъчна пепел - ≤1%
Съдържание на сяра - 0.04%
Влажност - 3-6%
Размер: диам.6 мм., дължина 0,5- 2,5 см.
Опаковка : чували 15 кг.

Количество закупена стока
Цена
в лв./тон

Цена опаковка
15 кг. в лв.
До 500 кг. 9.30 лв.
От 500 до 3000 кг. 600.00 лв./тон
над 3000 кг. 600.00 лв./тон

ЕКОБРИКЕТИ Тип "ДЪБ" диаметър 9 см - цилиндрично - осмоъгълна форма с отвор в средата.
Описание: Произведени от широколистна дървесина, без използване на свързващи вещества.
Висококалорични - 4700 - 5800 ккал.
Остатъчна пепел - ≤2%
Съдържание на сяра - 0.04%
Влажност - 5- 6%
Размер: диаметър 8-9 см., дължина 20- 30 см.
Опаковка : чувал 20 кг.

Количество закупена стока
Цена
в лв./тон

Цена опаковка
20 кг. в лв.
До 1000 кг. 20.00 лв.
От 1000 до 2000 кг. 870.00 лв./тон
От 2000 до 3500 кг. 870 лв./тон
над 3500 кг. --- лв./тон

ЕКОБРИКЕТИ Тип "ДЪБ" - цилиндрична форма.
Описание: Произведени от широколистна дървесина, без използване на свързващи вещества.
Висококалорични - 4700 - 5400 ккал.
Остатъчна пепел - ≤3%
Съдържание на сяра - 0.04%
Влажност - 5- 6%
Размер: диаметър 8 см., дължина 20- 30 см.
Опаковка : фолио пакет 5 кг.

Количество закупена стока
Цена
в лв./тон

Цена опаковка
5 кг. в лв.
До 500 кг. 3.00 лв.
От 500 до 1000 кг. 530 лв./тон
От 1000 до 3500 кг. 520 лв./тон
над 3500 кг. --- лв./тон

ЕКОБРИКЕТИ RUF
Описание: Произведени от твърда дървесина, без използване на свързващи вещества.
Висококалорични - 4700 - 4900 ккал.
Остатъчна пепел - 2 - 3%
Съдържание на сяра - 0.04%
Влажност - 5- 6%
Размер: диаметър 4-5 см., дължина 4- 6 см.
Опаковка : пакети 10 кг.

Количество закупена стока
Цена
в лв./тон

Цена опаковка
10 кг. в лв.
До 1000 кг. 5.50 лв.
над 1000 кг. 530.00 лв./тон

ЕКОРАЗПАЛКИ – "БОРИНКА"
Описание : подбрани начупени трески добити от корените на Черен смолист бор. Благодарение на високото съдържание на смола в този продукт, той успешно се използва при палене на огън в барбекюта, камини и печки.

Опаковка: чувалче 3кг. – цена 0.00 лв.


Tyxo.bg counter BLGdesign.com Начало | Биогорива | Цени услуги | Цени продукти | Магазини | Контакти