Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЦЕНИ ЕСЕН - ЗИМА 2022Г.
ЗА БИОГОРИВАТА

Екобрикетите и пелетите се произвеждат от растителна биомаса - дървесина и земеделски култури /слама, царевица, слънчоглед и др./, които за тази цел предварително се смилат, пресяват и изсушават. Причина да се наричат еко горива на първо място е че производството им играе превантивна функция- предотвратява се изхвърляне, разпиляване и замърсяване на околната среда с технологични отпадъци на дърводобивната и дървопреработващата промишленост и свързаните с тях производства. Втора важна страна- като продукти за горене с цел отопление пелетите и екобрикетите отделят нищожни количества вредни емисии в атмосферата. И трети важен фактор който все повече се отчита в глобален аспект е тяхната възобновяемост като енергоизточник наред с енергията на вятъра и слънцето.

Предимства на биогоривата:

Висока калоричност – 4800-5900 ккал.
Отделената топлинна енергия от 1 т. екобрикети или пелети приблизително 5 - 6 м3 дърва за огрев.
Компактност
За да складирате 1 т.екобрикети или пелети / пакетирани/ приблизително 1 – 1,3 м3.
Удобни разфасовки – зашити или лепени чували по 15-20 кг.
Липсва черната мръсотия позната от черните въглища и брикети.
Нищожна остатъчна пепел – 1-2% /полезна при наторяване в градината/.
Нищожни вредни емисии в атмосферата.
Степени на автоматизация при пелетните отоплителни уреди.
Изключително ниска влажност – 4-7%.

Избирайки биогоривата Вие:

Си осигурявате повече топлина.
Получавате повече удобства.
Използвате екологично чист продукт, произведен от натурални дървесни частици, без никакви слепващи вещества.
Помагате за опазване на околната среда оползотворени отпадъци, по малко атмосферно замърсяване.

BLGdesign.com Начало | Биогорива | Цени услуги | Цени продукти | Магазини | Контакти